top of page
Untitled (1640 × 800 px).png

Vi lager prosjekter for inkludering

FRAM startet som en drøm om å hjelpe til med å skape et samfunn der alle har muligheten til å bidra og vokse. Som en ikke-religiøs, frivillig organisasjon er vi opptatt av å se folk for hva de har å tilby, og ikke hva de mangler. Det er mange folk der ute som har så mye å gi, men som av ulike grunner ikke opplever at de passer inn. Vi ønsker å skape en plass for alle hvor mangfoldet av ressurser, ideer og løsninger kan blomstre.

Det må bli plass til alle, selv om ikke alle passer inn overalt, eller passer til de samme oppgavene. Vi tar utgangspunkt i folks ressurser og ønske om å bidra inn i samfunnet. Dette vil gi bedre livskvalitet for den enkelte og ringvirkninger som er bra for samfunnet, også økonomisk.

Vi tror at mangfold i prosjekter i kombinasjon med å lage lavterskel møteplasser på tvers i samfunnet, vil gi arenaer for innenforskap som tar utgangspunkt i folk selv, deres ønsker og behov. Vi tror dette vil føre til at flere vil føle seg velkommen og 

bli engasjert til å bidra med det de har å tilby. Dette fellesskapet kan skape rom for nye ideer og kreative løsninger som ellers ikke ville vært mulig å oppnå. Kanskje kan flere samfunnsutfordringer løses på en mer effektiv måte?

Passer vi for deg?

Vi er opptatt av å lage vinn-vinn situasjoner. Våre aktiviteter skal være bra for deg, og bra for oss, slik at vi kan fortsette våre samfunnsnyttige prosjekter. Ta kontakt, så finner vi det ut!

Vabua Ung

Vabua Ung er ungdomstilbudet vårt. Vi har musikkstudio og hang-out i Kristiansand. I tillegg arrangerer vi aktiviteter og eventer som er åpne for alle ungdom. 

Jobbtips og hjelp:

1-1 Jobbhjelp: Ta kontakt for timeavtale. Vår jobbspesialist gir gratis tips og råd for hvordan du lettere kan komme i arbeid og gir deg skreddersydd hjelp basert på dine behov. Du kan få hjelp til å få kontakt med relevante bedrifter, få hjelp til å skrive søknader og sette opp cv. Vi tilbyr også praksisplass og JobbCafe

Kurs & aktiviteter:

Ta kontakt for mer informasjon!

Mål og mening

Les mer om våre ulike prosjekter

Vi hjelper jobbsøkere

Siste nytt

Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.

“Enten du tror du kan, eller du tror du ikke kan – du har rett”. 

Henry Ford

Ta kontakt

Kristiansand

 Norge

Kontaktinfo

Tlf 91860635

bottom of page