top of page

Partnere...

...og andre støttespillere som vi samarbeider med på ulike måter: 

- Av. direktoratet

- Kristiansand Kommune

- Kriminalomsorgen

- RVTS

- UIA

- Polsk forening

- ROM Agder

- Mestizo

Her kommer et supernaist qoute

Our Mission

Mål

Mange av våre tjenester, kurs og tilbud er gratis. Hvis det har en prislapp, så vit at overskuddet brukes inn i organisasjonen for å sikre videre drift. 

FRAM er en frivillig organisasjon som jobber med sammenhenger mellom helse, utdanning og arbeid. Vi jobber med mål om samfunnsinkludering, motvirke utenforskap og forebyggende helse. Vi skal spre kunnskap, informasjon og bidra til kompetanseheving. FRAM utvikler tjenester og prosjekter som styrker den enkelte person og som kommer samfunnet forøvrig til gode.

Untitled (1200 × 630 px) (5).png

Mening

Vi har et hårete og langsiktig mål om å kunne bli økonomisk selvfinansiert, gjennom  blant annet salg av tjenester, produkter og eventer. 

Vi har til sammen mye og variert kompetanse og erfaring å bidra med, og vi deler gjerne! FRAM er basert på faglighet, kvalitet og kompetanse.

 Vi er blant annet tilknyttet en Jobbekspert, musikkprodusent, barne og ungdomsarbeider, arbeidsleder, sosionom, lærer/ lektor, coach, forretningsutvikler, gründer, regnskapsfører, grafisk designer med mer.

Vi bruker metodiske verktøy som Supported Emplyment, SMART goal theory, Motiverende Intervju, Empowerment og Karriereverktøy i jobben vår. 

Våre prosjekter er finansiert med støtte fra AV- direktoratet og Kristiansand Kommune. Vi samarbeider med ulike avdelinger i kommunen.

Send oss en e-post?

bottom of page