top of page

Om oss

FRAM sine prosjekter spiller på hverandre og har kontaktpunkter på kryss og tvers

FRAM er en frivillig organisasjon som jobber med sammenhenger mellom helse, utdanning og arbeid. Vi jobber med mål om samfunnsinkludering, motvirke utenforskap og forebyggende helse. Vi skal spre kunnskap, informasjon og bidra til kompetanseheving. FRAM utvikler tjenester og prosjekter som styrker den enkelte person og som kommer samfunnet forøvrig til gode.

Det hele startet med stiftelse sommeren 2021 med bakgrunn i at Linn Kristin Brænden, jobbveileder og gründer hadde et ønske om å gjøre «noe mer» for å skape større samfunnsinkludering. Og hun var ikke alene. Hennes daværende kollega Celine Bjørtvedt Jansen som har erfaring fra å jobbe i NAV og med avklaring av arbeidsevne hos Falck, hvor hun selv også jobbet som jobbveileder for å hjelpe folk med å komme i arbeid, ønsket det samme. De startet FRAM.

Høsten 2021 jobbet de i hovedsak med å legge en struktur for organisasjonen og idemyldring. De deltok på et inkubasjonsprogram for sosiale entreprenører og begynte i det små å utvikle ulike fundament for å gjøre FRAM til en sosial entreprenør. Det vil si, en frivillig organisasjon som gjør noe bra for samfunnet, men som er økonomisk selvfinansierende. Dette er fortsatt et langsiktig, hårete mål for FRAM.

Våren 2022 inngikk FRAM et samarbeid med Elisabeth Labdon om å lage ungdomsklubben Vabua Ung etter ide fra Elisabeth. Prosjektet ble et stort dugnadsprosjekt for mange. Det som startet som en klubb med «hang-ut» som mål, hvor ungdommene ble servert et gratis måltid og vi gjennomførte ulike aktiviteter.  Utover høsten utviklet prosjektet seg til å bli et større konsept. Gjennom ungdomstilbudet ble det avdekket flere behov som ble forsøkt møtt på best mulig måte. Alternativ Skole ble et prototype prosjekt hvor ungdom med vedtak fra PPT kunne komme en dag i uka, eller få hjelp til å bli utplassert hos en bedrift hvor ungdommen ønsket å jobbe. Det har også utviklet seg et sterkt foreldrenettverk. 

Etter en oppstartsperiode for FRAM med ulike prosjekter, mye aktivitet, stor innsats fra de frivillige og masse (!) god energi, arbeidsinnsats og uttesting av aktiviteter ut ifra ungdommenes ønsker på Lund Torv, tok FRAM steget videre og etablerte et samarbeid med Spillsenteret og leier musikkstudio hos Samsen Kulturhus. Sammen med ungdommene skal det planlegge  aktiviteter, arrangere konserter,  lage workshops, dra på go- cart, og annet gøy! 

Veien videre for FRAM er å fortsette jobben med å skape innenforskap på ulike måter. Det blir spennende å se hvilke nye prosjekter, samarbeidsmuligheter og vekstpotensial som vil åpne seg framover!

In a world full of roses- Be a sunflower!

Our Mission

Middel

Våre tilbud er gratis. Vi tar gjerne på oss små oppdrag mot en liten gavedonasjon. Inntektene brukes inn i organisasjonen for å sikre videre drift. 

Untitled (1200 × 630 px) (5).png

Mening

FRAM er basert på faglighet, kvalitet og kompetanse.

 Vi er blant annet tilknyttet en Jobbekspert, musikkprodusent, barne og ungdomsarbeider, arbeidsleder, sosionom, lærer/ lektor, coach, forretningsutvikler, gründer, regnskapsfører, grafisk designer med mer.

Vi bruker metodiske verktøy som Supported Emplyment, SMART goal theory, Motiverende Intervju, Empowerment og Karriereverktøy i jobben vår. 

Send oss en e-post?

bottom of page